Dołącz do e-Izby
Polski / English

Słowem wstępu…

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce "Czarną Księgę e-Commerce Polska. Bariery prawne w legislacji krajowej z punktu widzenia gospodarki cyfrowej". Publikacja zawiera identyfikacje barier prawnych, jakie zauważyli Członkowie oraz Parnerzy e-Izby – praktycy i profesjonaliści z branży e-commerce. Pierwsze wydanie Czarnej Księgi obejmuje zgłoszone w 20 ustawach oraz 2 rozporządzeniach bariery utrudniające przedsiębiorcom rozwój gospodarki cyfrowej. Dodatkowo eksperci prawni w Almanachu eksperckim opisali wybrane zagadnienia zidentyfikowane w powyższych dokumentach polskiego porządku prawnego.

Sektory gospodarki cyfrowej, w ujęciu ekonomicznym, napotykają liczne bariery rozwoju cyfrowego i innowacyjnego, z których jedną z największych są skomplikowane regulacje prawne, niekiedy ze sobą sprzeczne. Przedsiębiorstwa MSP stanowią fundament polskiej gospodarki. Jasne i użyteczne przepisy prawa powinny być priorytetem Państwa Polskiego, aby umożliwać im dynamiczny rozwój oraz budowanie przewagi konkurencyjnej i silnej pozycji na rynku zwłaszcza w obliczu mocnej ekspansji globalnych korporacji. Dlatego istotną cechą dobrze zarządzanej i wysoko pozycjonowanej polskiej gospodarki w świecie międzynarodowych uzależnień, szczególnie w ujęciu postępujących procesów digitalizacji oraz globalnej konkurencji ‘kontynentalnej’ państw - jest istnienie transparentnych reguł, które dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców będą usystematyzowane, użyteczne i wspierające w coraz szybszej ekspansji zarówno krajowej - jak i międzynarodowej.

Ważnym skutkiem istnienia barier prawnych jest fakt, że mikro- i małe- przedsiębiorstwa czują się wciąż dyskryminowane. W efekcie optymalizacji podatkowej decydują się na przerejestrowywanie działalności do innych państ członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem ostatnie badania pokazują, że ponad 60% firm w Polsce nie jest nastawiona na rozwój międzynarodowy – nie planuje ekspansji eksportowej swoich produktów i usług. Tylko 3% firm postrzega się za ekspertów w zakresie eksportu. Brak odpowiedniej kapitalizacji oraz niskie wskaźniki rentowności sprzedaży powodują, że mikro i małe przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na to, aby posiadać profesjonalną obsługę prawną, co przekłada się wprost także na wysokie koszty zarządzania, których głównym źródłem jest nakład czasu i środków finansowych. W niektórych, bardzo skrajnych, przypadkach skomplikowany, sztywny i rygorystyczny porządek prawny w Polsce jest podstawą upadłości lub zaprzestania działalności gospodarczej. Tym bardziej jest to istotne z punktu rozwoju Gospodarki 4.0 oraz przyjętych strategii i kierunków legislacyjnych przez Unię Europejską. Jednym z najważniejszych celów tej polityki jest zniesienie wszelkich barier na terenie całej, jednolitej cyfrowo, gospodarki Unii Europejskiej.

Pierwsze bariery w prawie polskim istotne z punktu widzenia gospodarki cyfrowej zgłosiły firmy członkowskie i partnerzy Izby Gospodarki Elektronicznej (dalej: e-Izby): Autenti Sp. z o.o., In Post S.A. oraz Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności. Artykuły zostały przygotowane przez ekspertów e-Izby, doświadczonych praktyków prawa oraz praktyków biznesu: Maję Mróz i Marcina Mroza z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Natalię Zawadzką i Witolda Chomiczewskiego z kancelarii Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k. oraz Sławomira Cieślińskiego z firmy Medien Service.

Zapraszamy również Państwa do wspólnego tworzenia i rozwijania polskiej branży e-commerce. e-Izba reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych.

Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Główne cele e-Izby to:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
    wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności, takich jak regulacje prawne, badania trendów, wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy wspólnymi siłami rozwijać branżę gospodarki elektronicznej.

 

Izba Gospodarki Elektronicznej, siedziba: Rondo ONZ 1, X p., 00-124 Warszawa informuje, że w przypadku skontaktowania się z nami i pozostawienia swoich danych, przetwarzać je będziemy jako administrator danych, w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoś barierę prawną już teraz...


 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.